Τετ, Ιουλ 24, 2024

Ἀντιρατσιστικός νόμος γιά τήν βεβήλωση τοῦ Σταυροῦ «προβλέπεται», κ. Πρωθυπουργέ;

Ἀντιρατσιστικός νόμος γιά τήν βεβήλωση τοῦ Σταυροῦ «προβλέπεται», κ. Πρωθυπουργέ;

Ἤ ἐξαντλεῖτε τήν εὐαισθησία σας μόνον γιά τά δικαιώματα τῶν ΛΟΑΤΚΙ; – Ἐάν κάποιοι ἔκαιγαν τό Κοράνι, θά μένατε ἀπαθής; – Βαρεῖα προσβολή στίς θρησκευτικές ἐλευθερίες ἑκατομμυρίων Χριστιανῶν

«ΚΑΡΑΜΕΛΑ» στά χείλη τῶν ἐκπροσώπων τῶν κομμάτων ἔχει καταστεῖ ἡ λέξις «φασισμός», τήν ὁποία χρησιμοποιοῦν γιά νά χαρακτηρίσουν ὅ,τι δέν τούς ἀρέσει. Φασισμός, ὅμως, εἶναι ἡ ἐπιβολή τῶν θελήσεων μιᾶς μεινότητας ἔναντι τῆς βουλήσεως τῆς συντριπτικῆς πλειονότητος τῶν πολιτῶν.

Ἐν προκειμένῳ, ἔχουμε ἕνα ντοκυμανταίρ ὑπό τόν τίτλο «Ἀδέσποτα κορμιά», τό ὁποῖο ὑπερπροβάλλεται κατά τρόπον προκλητικό πρός τήν πίστη τῶν Ἑλλήνων. Τό ντοκυμανταίρ αὐτό συνοδεύεται ἀπό μίαν ἄκρως ἀντιαισθητική ἀφίσα, πού παριστᾶ ἐσταυρωμένη ἡμίγυμνη ἐγκυμονοῦσα γυναῖκα, κάτι πού προσβάλλει ἔτι περισσότερο τήν θρησκεία καί τά πιστεύω τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Ὁ Πρωθυπουργός, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε λαλίστατος ὡς πρός τά δικαιώματα τῶν ΛΟΑΤΚΙ καί ἔσπευσε νά προδικάσει καταδίκες ἐπί τῇ βάσει «ἀντιρατσιστικοῦ» νόμου, παρέμεινε σιωπηλός. Ἡ βεβήλωσις τοῦ Σταυροῦ ἀπό τήν ἀφίσα ἑνός ἀμφιβόλου ποιότητος ντοκυμανταίρ οὔτε τόν ἐνόχλησε οὔτε κινητοποίησε τά ἀντανακλαστικά του. Αὐτά, φαίνεται, ἐξαντλοῦνται στήν ὑποστήριξη τῶν ΛΟΑΤΚΙ καί ἐνδεχομένως καί ἄλλων μειονοτήτων. Θά ἀδιαφοροῦσε κατά τόν ἴδιο τρόπο, ἄν κάποιοι προσέβαλλαν ἤ ἔκαιγαν τό Κοράνι; Θά παρέμενε ἀπαθής; Ὅταν, ὅμως, πρόκειται γαι προσβολή τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, ὁ κ. Πρωθυπουργός τηρεῖ σιγήν. Καί ἄς πρόκειται γιά κλασσικό ζήτημα προσβολῆς καί παραβιάσεως τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. Ὁ ἴδιος ἔφερε στήν Βουλή νομοθέτημα πού ἀφορᾶ σέ μία μειονότητα πολιτῶν καί ἤσκησε ἀσφυκτικές πιέσεις στούς βουλευτές του γιά νά τό ψηφίσουν. Ἐπί ἑνός ζητήματος, πού ἀφορᾶ στά θεμελιώδη δικαιώματα τῆς συντριπτικῆς πλειονότητος τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, ἀπαξιοῖ νά τοποθετηθεῖ. Ἀδιαφορεῖ. Καί δέν εἶναι μόνον ὅτι ἀδιαφορεῖ γιά τά πιστεύω τῶν Ἑλλήνων. Ἡ πολιτεία τούς ἀρνεῖται καί τό δικαίωμα νά διαμαρτυρηθοῦν. Νά χαροῦμε τήν δημοκρατία σας! Ἀπό τίς 2 τό μεσημέρι μέχρι τίς 12 τό βράδυ χθές ἀπαγορεύονταν οἱ ὑπαίθριες δημόσιες συναθροίσεις στό ἱστορικό κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης.

Ἡ ἀπαγόρευσις ἐξεδόθη διότι γιά τίς 7 τό ἀπόγευμα εἶχε ὀργανωθεῖ συγκέντρωσις διαμαρτυρίας ἔξω ἀπό τόν κινηματογράφο «Ὀλύμπιον», ὅπου ἐπρόκειτο νά προβληθεῖ ἡ ταινία, στό πλαίσιο τοῦ Φεστιβάλ Ντοκυμανταίρ Θεσσαλονίκης.

Κατά τήν ἐπίσημη ἐκδοχή, τήν ἀπαγόρευση ἀπεφάσισε ὁ διευθυντής Ἀστυνομίας Θεσσαλονίκης. Σύνηθες νά ἐπιρρίπτωνται οἱ εὐθῦνες σέ ὑπηρεσιακούς παράγοντες… Ἀναφέρεται, δέ, ὅτι ἡ συγκεκριμένη ἀπαγόρευσις ἐπιβάλλεται, καθώς, «ἐνόψει τῆς πραγματοποίησης ἐξαγγελθεισῶν συναθροίσεων, ἐπαπειλεῖται σοβαρός κίνδυνος γιά τή δημόσια ἀσφάλεια λόγῳ πιθανῆς διάπραξης σοβαρῶν ἐγκλημάτων, ἰδίως κατά τῆς ζωῆς, τῆς σωματικῆς ἀκεραιότητας καί τῆς ἰδιοκτησίας, καί ἀπειλεῖται σοβαρά ἡ διατάραξη τῆς κοινωνικοοικονομικῆς ζωῆς, τῆς κυκλοφορίας ὀχημάτων καί πεζῶν, καθώς καί τῆς λειτουργίας τῶν ὑποδομῶν καί κοινωφελῶν ἐγκαταστάσεων στήν ὁριοθετημένη καί κεντρικότερη περιοχή τῆς πόλης».

Ἔχουν γίνει ἀνεκτές συγκεντρώσεις καί συγκεντρώσεις στήν Ἀθήνα καί τήν Θεσσαλονίκη. Ταραξίες ἔχουν ἀφεθεῖ νά κάψουν καί νά καταστρέψουν ὑποδομές καί περιουσίες, νά διαταράσσουν τό σύμπαν, νά ἀπειλοῦν ζωές, καί οὐδείς ἔλαβε μέριμνα νά προλάβει αὐτές τίς καταστάσεις. Καί ἄς ἦταν ἀπολύτως προβλέψιμη ἡ ἐξέλιξις σέ ὀχλοκρατικές ἐκδηλώσεις. Γιά τούς κατά τεκμήριον φιλησύχους χριστιανούς πολῖτες μόνον, ἀπεφασίσθη ἀπαγόρευσις. Τέτοιες ἐνέργειες κάνουν τούς Ἕλληνες νά αἰσθάνονται ξένοι στήν χώρα τους. Σάν νά τελοῦν ὑπό τήν κατοχή μειονοτήτων καί ἀσυνειδήτων προσώπων.

Ἀλλά ὑπάρχει καί ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ ζητήματος. Κρίνοντας ἀπό τήν ἀντιαισθητική ἀφίσα αὐτοῦ τοῦ ντοκυμανταίρ ἀντιλαμβανόμεθα ὅτι ἡ δημιουργός του, κάποια κ. Ἑλίνα Ψίκου, ἐπέλεξε τήν ὁδό τῆς προκλήσεως τῶν Ἑλλήνων προκειμένου νά ἀποκτήσει κάποια «καλλιτεχνική» ὑπόσταση. Προφανῶς δέν ἔχει νά παρουσιάσει τίποτε ἄλλο. Ὅπως ἀκριβῶς καί ἡ κ. Γεωργία Λάλε παρεποίησε τήν ἑλληνική σημαία, βάφοντάς την ρόζ. Οὔτε αὐτή ἔχει νά παρουσιάσει κάποια ἀξιόλογη καλλιτεχνική δημιουργία καί κατέφυγε στήν προσβολή καί στήν πρόκληση. Καί ὅπως ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων «ἀγκάλιασε» τό τερατούργημα τῆς κ. Λάλε, ὁ Πρωθυπουργός –ὅπως καί τά κόμματα τῆς Ἀριστερᾶς– ἀδιαφόρησε γιά τήν προσβολή πού συνιστᾶ τό «ἔργο» τῆς κ. Ψίκου. Καί ἀπό τούς μέν πολιτικούς τῆς Ἀριστερᾶς δέν περιμέναμε κάτι καλύτερο. Συστηματικῶς προσβάλλουν τό θρησκευτικό καί τό πατριωτικό συναίσθημα τῶν Ἑλλήνων. Ὁ Πρωθυπουργός, ὅμως, περιμένει τήν ψῆφο τους. Μόλις προχθές διετύπωνε κορῶνες, κατηγορῶντας τά κόμματα τῆς Δεξιᾶς ὡς «ἀπατεῶνες» καί «ψευδοπατριῶτες». Διερωτώμεθα, ἐν τέλει ποιός καί γιατί θά μποροῦσε νά χαρακτηρισθεῖ «ψευδοπατριώτης».

estianews.gr

Παρόμοια άρθρα

logo white