Σαβ, Μάι 18, 2024

Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία Λάρισας κ Σύλλογος Πολυτέκνων Λάρισας για τη ψήφιση τοῦ νομοσχεδίου

Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία Λάρισας κ Σύλλογος Πολυτέκνων Λάρισας για τη ψήφιση τοῦ νομοσχεδίου
Δελτίο Τύπου

Ἡ ψήφιση τοῦ νομοσχεδίου γιά «τήν ἰσότητα στόν γάμο» ἀποτελεῖ γιά τήν πατρίδα μας τή μελανότερη στιγμή στήν κοινοβουλευτική της ἱστορία καί στήν ἄσκηση τοῦ

νομοθετικοῦ ἔργου.

Μέ τήν ψήφιση αὐτή κατέστη Νόμος τῆς Πολιτείας ἡ ἀλλοτρίωση ἕως καταστροφῆς, τοῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου, πού διαχρονικά καί πανανθρώπινα κατανοεῖται ὡς ἕνωση ἀνδρός καί γυναικός μόνον.

Ἡ εὐρεία κοινωνική ἀντίθεση πού ἐκδηλώθηκε ὅλο αὐτό τό διάστημα τῆς διαβούλευσης τοῦ νομοσχεδίου δέν ἐλήφθη ὑπόψη ἀπό τούς νομοθετοῦντες, καταδεικνύοντας τήν παντελῆ δημοκρατική ἀπονομιμοποίηση τοῦ ψηφισθέντος νόμου, ὁ ὁποῖος εἶναι «κομμένος καί ραμμένος» στά μέτρα μιᾶς ἰσχνῆς μειοψηφίας ἐπιθετικῶν δικαιωματιστῶν.

Χαρακτηριστικό εἶναι μάλιστα ὅτι στήν ἁρμόδια ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς ἔγιναν δεκτοί προκειμένου νά ἐκφράσουν τίς ἀπόψεις τους φορεῖς πού στή συντριπτική τους πλειοψηφία ὑποστηρίζουν ἀνοιχτά τήν ἀποδόμηση τῶν αἰώνιων θεσμῶν τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας (ὅπως ἐνδεικτικά Εὐρωπαϊκό Δίκτυο Ὀργανώσεων ΛΟΑΤΚΙ οἰκογενειῶν ΝELFA, Οἰκογένειες Οὐράνιο Τόξο, Σωματεῖο Ὑποστήριξης Διεμφυλικῶν, Ὁμάδα Ὑπερήφανοι Γονεῖς, Ἐκπρόσωπος ἀπό τή Θεσσαλονίκη Pride, Πολύχρωμο Σχολεῖο γιά μιά συμπεριληπτική ἐκπαίδευση σέ ζητήματα φύλου καί σεξουαλικότητας, Orlando LGBT+ κ.ἄ.) τή στιγμή πού ἀποκλείστηκαν μέ παιδαριώδεις προφάσεις ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας καιί τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀποδεικνύοντας τή μεροληπτική καί ἰδεοληπτική στάση τῶν ἁρμοδίων.

Δυστυχῶς, στό ἐθνικό καί κοινωνικό αὐτό ἔγκλημα συνήργησαν 175 βουλευτές ὑπερψηφίζοντας τό νομοσχέδιο, οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν καταπατώντας κάθε ἔννοια ἐξουσιοδότησης ἐκ μέρους τῶν ψηφοφόρων τους, τούς ὁποίους κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἔγραψαν στά παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων τους», προκειμένου νά γίνουν ἀρεστοί στόν «Καίσαρα». Δέν ἔλειψαν βέβαια καί ἐκεῖνοι πού φυγομάχησαν ὡς ἐκ προμελέτης ριψάσπιδες, διευκολύνοντας μέ τήν ἀποχή ἤ τήν ἀμέτοχη παρουσία τους τήν ἐπιτέλεση τοῦ ἀνοσιουργήματος.

Σέ τοπικό ἐπίπεδο, συγχαίρουμε ἐκείνους τούς βουλευτές πού καταψήφισαν τό νομοσχέδιο διατρανώνοντας ἐμπράκτως τήν ἀντίθεσή τους. Καταθέτουμε τό γεγονός ὅτι, ἐνῶ στό σύνολό τους οἱ βουλευτές τῆς κυβερνώσας παράταξης στίς συναντήσεις μας προέβαλαν συνειδησιακούς λόγους ἐνάντια στό νομοσχέδιο, τελικά οἱ δύο ἀπό αὐτούς τό ὑπερψήφισαν, ἐνῶ τό ἴδιο ἔπραξε καί ὁ βουλευτής τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης. Ἐκφράζουμε μέ τόν πλέον κατηγορηματικό τρόπο τήν ἀποδοκιμασία μας γιά τή στάση τους αὐτή, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στή διάρρηξη τῆς μεταξύ μας κοινωνίας, ἄχρι τῆς δημόσιας καί ἔμπρακτης μετάνοιάς τους τήν ὁποία καί ὁλοκαρδίως εὐχόμαστε. Ἄς γνωρίζουν ὅτι ὡς φορεῖς τῆς νομοθετικῆς ἐξουσίας ὑπόκεινται στήν κρίση τοῦ λαοῦ, ἀλλά καί στήν ἀλάνθαστη καί ἀπροσωπόληπτη κρίση τοῦ Αἰώνιου Νομοθέτη. Καί εἶναι γνωστή ἡ βιβλική

της ἑτυμηγορία πρός ἄρχοντα: “Μανή, θεκέλ, φαρές” (Δαν. ε, 25). Δηλαδή: “μετρήθηκες, ζυγίστηκες και βρέθηκες λειψός”.

Προσευχόμαστε ἐνθέρμως, Αὐτός πού ἔχει τόν τελικό λόγο στήν ἱστορία τοῦ κόσμου, ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός, νά ματαιώσει στήν πράξη τά σχέδια αὐτῶν πού ἐπέβαλαν τόν συγκεκριμένο Νόμο καί νά μήν ἄρει τό έλεός Του ἀπό τήν πατρίδα μας.

Τήν ἀνακοίνωση – Δελτίο Τύπου ὑπογράφουν τά παρακάτω Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Λάρισας καί ὁ Σύλλογος Πολυτέκνων Λαρίσης καί Περιχώρων.

 

Σύλλογος Πολυτέκνων Λαρίσης

Ἕνωση Θεολόγων ν. Λάρισας

Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη

Ἕνωσις Γονέων «Ἡ Χριστιανική Ἀγωγή» (ΓΕΧΑ) Λάρισας

Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικός Σύλλογος «Ἅγιος Δαμιανός ὁ Ὁσιονεομάρτυς”

Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικός Σύλλογος «Πορεία Ἀγάπης»

Ὀρθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος «Ὁ Σάπφειρος»

Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἀπόστολος Βαρνάβας»

Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος» Λάρισας

Φιλανθρωπικό Σωματεῖο «Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος»

Χριστιανική Ἑστία Λάρισας «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»

ΠΗΓΗ

Παρόμοια άρθρα

logo white