Τετ, Ιουλ 24, 2024

ΘΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ Ή ΘΑ ΤΑ ΑΛΩΣΟΥΝ;… π.Διονύσιος Ταμπάκης

ΘΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ Ή ΘΑ ΤΑ ΑΛΩΣΟΥΝ;… π.Διονύσιος Ταμπάκης

Ὁ ΠΑΤΕΡΑΣ ἔφερε τὸν ταλαίπωρο γιό του στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ πάλι ὁ πατέρας του τὸν παραλαμβάνει.

“δίδάσκαλε, δέομαί σου, ἐπίβλεψον ἐπὶ τὸν ὑἱόν

μου, ὅτι μονογενής μόί ἐστι·”

Καὶ μόλις τὸν θεραπεύει ὁ Κύριός μας ,ἀμέσως πάλι τὸν παραδίδει στὸν πατέρα του.

“καὶ ἀπέδωκεν αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ.” (Λουκ.θ’,42)

Ἄραγε τὰ ” πολυγενῆ ” παιδιὰ τοῦ μέλλοντος ποιόν πατέρα θὰ ἔχουν γιὰ νὰ τα καταθέσει στὸν Χριστό;

Αὐτὸν ποὺ ἔδωσε τὸ γενετικὸ ὑλικό; Τὴν γυναῖκα ποὺ τὰ κυοφόρησε,ή αὐτοὺς ποὺ θὰ τὰ μέγ-ἁλώσουν μὰ στὴν οὐσία θὰ τὰ ἁλώσουν ἀπὸ τὶς ρίζες τους;

π.Διονύσιος Ταμπάκης

πηγη

Παρόμοια άρθρα

logo white