Σαβ, Μάι 25, 2024

ΙΩΑΝΝΗ ΜΗ ΒΡΑΔΥΝΕΙΣ !… π.Διονύσιος Ταμπάκης

ΙΩΑΝΝΗ ΜΗ ΒΡΑΔΥΝΕΙΣ !… π.Διονύσιος Ταμπάκης

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ εἶσαι Χριστοῦ,
Τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ.
Ἀειπάρθενον Μαρία


χαιρετᾶς εἰς τὴν κοιλία.
Καὶ σκιρτᾶς μὲ εὐφροσύνη,
ὅλος χάρη κι’αγιοσύνη.
Εἶσαι λέων Τοῦ Χριστοῦ,
μὲ φτερὰ τοῦ ἀετοῦ.
Μὲ τὴν πλάνη δὲν ταιριάζεις
καὶ τὸν δρόμο ἑτοιμάζεις.

«Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται Ἰὦάννης ὁ βαπτιστὴς κὴρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰοὐδαίας .»

Μέλι ἄγριο ἐρήμου,
Λύχνος εἶσαι τοῦ Ἡλίου.
Πάρε τώρα τὴν ἀξίνη,
νίκησε δαιμόνων σμήνη.
Τὸν Ἡρώδη δὲν πτοεῖσαι,
Καίσαρες δὲν τοὺς φοβεῖσαι.
Τοῦ Θεοῦ ὁ αὐγερινός,
ἀδικίας τιμωρός.
Τὶς φτεροῦγες σου ἀνοίγεις,
Ἰωάννη μὴ βραδύνεις.

Στίχοι-Μέλος : π.Διονύσιος Ταμπάκης

ΠΗΓΗ

Παρόμοια άρθρα

logo white