Σαβ, Ιουν 22, 2024

ΚΥΑΝΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΣ : Πατριάρχη, 318 και ΕΝΑΣ μου λένε να σου συντρίψω το στόμα

ΚΥΑΝΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΣ : Πατριάρχη, 318 και ΕΝΑΣ μου λένε να σου συντρίψω το στόμα

[Εισαγωγικό σχόλιο : αναγκάζομαι να γράψω αυτά διότι δυστυχώς η ασχετοσύνη σήμερα καλπάζει.  Αν ο κόσμος είχε στοιχειώδεις γνώσεις Ορθοδοξίας δεν θα έστεκαν ανάμεσά

μας οι περισσότεροι λυκοποιμένες αρχιερείς, με όσα τολμούν να λένε, πλανώντες τους ορθοδόξους και οδηγούντες αυτούς εις απώλειαν.  Δεν είναι απόψεις δικές μου, αλλά προφητευμένα σημεία των καιρών από αιώνων.  Και όπως οι πλείστοι αρχιερείς κατηχούν “όσα κατεβάζει η κούτρα τους”, ομοίως και το φερώνυμον ορθόδοξον ποίμνιον σκέπτεται και ενεργεί κατά το δοκούν και όχι εν Χριστώ, αγνοών και αποποιούμενον τα Θεία ρήματα.] 

Κάποιοι παπικοί επισκεπτομενοι το κελί του γέροντος Παϊσίου, του είπαν : 

Δεν υπάρχουν μεταξύ μας διαφορές εκτός από κάτι «ασήμαντες» παλιές, εξαλείφονται σιγά-σιγά με τα συνέδρια τα απανωτά, δια των συμπροσευχών δε πιο κοντά ερχόμαστε επικοινωνούμε, αλληλογνωριζόμαστε“. 

Ο Γέροντας τους κοίταξε στα μάτια, δεν προσέφυγε βεβαίως σε κιτάπια και απήντησε : 

«Έχουμε μια μεγάλη διαφορά, την επεσήμαναν Πατέρες πολύ σπουδαίοι. 

Σε μας βρίσκονται ακόμη Άγιοι ζώντες, 

σε σας είναι από καιρό απόντες. 

Σας αγνοούν επίσης και οι κεκοιμημένοι 

δεν θαυματουργούν πλέον οι ευλογημένοι». 

Αυτός ο Άγιος, ο μεγαλύτερος κατηχητής του τελευταίου αιώνος (και χάρις στον οποίον κυρίως προσπαθώ να είμαι στην Ορθοδοξία) τί άλλο να τους έλεγε, όταν οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν την ουσία της Ορθοδοξίας : “ΟΤΙ ΟΛΗ Η ΓΝΩΣΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΔΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ ΤΟΝ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ“, όπως ο ίδιος ο Σωτήρ του κόσμου ενέτειλε :  

«ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ’ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν» Ματθ,ε’18-19) και τα οποία θα ελέγξει κατά την Δευτέραν Παρουσίαν Του («πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;» Λουκ.ιη’8). 

Αυτές είναι γνώσεις βασικότατες, που αν δεν τις κατέχεις δεν μπορείς να προχωρήσεις στην Ορθοδοξία.  Είναι σαν να λέμε γνώσεις νηπιαγωγείου, ότι “ένα και ένα κάνουν δύο”.  Αν πεις τρία, μένεις ανεξελίξιμον αιώνιον νήπιον… (παρομοίως των αιωνίων φοιτητών). 

Άλλη βασική γνώσις (της ορθοδόξου νηπιακής ηλικίας) είναι η Πεντηκοστή, ως ιδρύσεως της Εκκλησίας : κατήλθε το Πνεύμα το Άγιον και μεταποίησε τους (κοσμικώς αγραμμάτους) μαθητές σε Αποστόλους των εθνών.  Όπως το λέει και το απολυτίκιο της εορτής : «Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους, τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καὶ δι’ αὐτῶν, τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας· φιλάνθρωπε, δόξα σοι». 

Επίσης νηπιακή γνώσις της Ορθοδοξίας είναι ότι η Εκκλησία συγκροτήθηκε από το Άγιον Πνεύμα, άνευ του Οποίου δεν υπάρχει Εκκλησία.  Άλλωστε λέμε ότι Εκκλησία είναι το Θεανθρώπινο σώμα με κεφαλή τον Ιησούν Χριστόν. 

Ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού δεν είπε τυχαίως : «χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» Ἰω.ιε’5). Πρώτοι το βίωσαν οι Απόστολοι, μόλις 16 έτη μετά την Πεντηκοστήν, αυτοί οι χαριτωμένοι με το Άγιον Πνεύμα, όταν αδυνατούσαν να συνεννοηθούν, να συμ-Πνεύσουν, αναγκαζόμενοι να συμπροσευχηθούν στον αίδιον Θεόν κατά την Αποστολικήν Σύνοδον του 49μΧ, ώστε να τους φωτίσει πάλιν με το Άγιον Πνεύμα.  Δεν έγραψε τυχαίως ο Απόστολος των Εθνών «ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης, ἐγκράτεια» (Γαλ.ε’22-23) και «χωρὶς Αυτοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν»!!! 

Όταν, εκτός άλλων προβλημάτων, προέκυψε το θέμα του Αρειανισμού, με την πρωτοφανή ύβριν ότι ο Λόγος του Θεού είναι κτίσμα, η Εκκλησία, κατά το παράδειγμα της Αποστολικής Συνόδου, συνεκρότησε την Α’Οικουμενική Σύνοδον και 318 Πατέρες συμπροσευχήθηκαν στην Αγία Τριάδα, ώστε να τους φωτίσει το Άγιον Πνεύμα (το συγκροτούν την Εκκλησία και την πάσα Αλήθεια) και να συμ-Πνεύσουν και απορρίψουν τις κοσμικές κτιστές δαιμονικές αιρετικές θέσεις.  Πράγματι το Αγαθόν Άγιον Πνεύμα φώτισεν τους 318 Θεοφόρους Πατέρες, ώστε η Ναύς της Εκκλησίας να συνεχίσει τον ιστορικόν πλουν της απηλλαγμένη από τα δαιμονικά βαρίδια.  Πολύ σημαντικό το περιστατικόν όπου ο Άγιος Νικόλαος συνέτριψε το στόμα του αιρετικού Αρείου παρουσία του αυτοκράτορος, αποδεχόμενος την κοσμική (έστω προσωρινή) τιμωρία αλλά δικαιωνόμενος πάραυτα από τον ίδιον τον Χριστόν και την Θεοτόκον! 

Όμως η Α’Οικουμενική Σύνοδος καθόρισεν επακριβώς και τον ορισμόν της ημέρας της Αναστάσεως του Κυρίου και την τιμωρίαν όσως προσπαθήσουν να την αλλάξουν. 

Επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά είναι νηπιακές ορθόδοξες γνώσεις, 1+1 κάνουν 2!!! 

Η αντιμετώπισις αναριθμήτων παρομοίων επιβουλών στόλισαν τον ιστορικόν πλουν της Εκκλησίας, ώστε να περιγράφεται ως Κιβωτός της Αληθείας, η οποία σε κάθε πρόκλησιν κατέφευγε στην Άνω Γνώσιν της Αληθείας και όχι σε κτιστή ανθρωπίνη άποψιν, βασιζόμεη στο «Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. ἢ τίς ἐστιν ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃν ἐὰν αἰτήσῃ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ;» Ματθ.ζ’7-9). 

Άλλη η Αλήθεια του Θεού, άλλη η άποψις των ανθρώπων, που δεν είναι φωτισμένοι με το Άγιον Πνεύμα.  Αυτό ανέδειξεν, μεταξύ άλλων, ο μέγας ιεράρχης Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, εναντίων των κακοδόξων παπικών πλανών του μοναχού Βαρλαάμ.  Τον Άγιον Γρηγόριον φώτιζε το Άγιον Πνεύμα, όταν επί έτη προσευχόταν «φώτισον μου το σκότος», τους παπικούς σκότιζε ο διάβολος όταν έξυναν την κεφαλήν τους για το τί θα πουν. 

Αυτή είναι η διαφορά της Ορθοδοξίας από τους εκτός Ορθοδοξίας : η γνώσις μας προέρχεται Άνωθεν από την Αλήθεια του Θεού, η γνώσις τους προέρχεται κάτωθεν από τις πλάνες του διαβόλου, παραβιάζοντες τα ρηθέντα του Αποστόλου Παύλου : 

«ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ’ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ’ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω. ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν Θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην. Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ’ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ’ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν» (Γαλ.α’8-13) 

ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ; ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΑΝ ΣΑΣ ΠΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΑΡΑΔΟΣΑΜΕ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΑ ΠΕΙ ΑΛΛΑ, ΜΗΝ ΠΙΣΤΕΥΣΕΤΕ ΑΛΛΑ ΑΝΑΘΕΜΑ. 

Δεν το λέω εγώ, ο Απόστολος λέει ΑΝΑΘΕΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ! 

Τελικώς η Πίστις μας βασίζεται στο Συνοδικόν της Ζ’Οικουμενικής Συνόδου : 

«Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ Οἰκουμένη ὡς συμπεφώνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τὸ ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, ὁ Χριστὸς ὡς ἑβράβευσεν, οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν Χριστόν τὸν ἀληθινὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ τοὺς Αὐτοῦ Ἁγίους ἐν λόγοις τιμῶντες, ἐν συγγραφαῖς, ἐν νοήμασιν, ἐν θυσίαις, ἐν ναοῖς, ἐν εἰκονίσμασι… Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν Οἰκουμένην ἐστήριξεν» 

Ο Μέγας Βασίλειος όταν ζητήθηκε η άποψίς του περί δογματικών θεμάτων, απήτησεν ότι είναι ανάξιος να απαντήσει όταν έχουν ομιλήσει περί αυτών οι 318 Θεοφόροι Πατέρες, αλλά και : «ἔτσι, ἀνατράπηκαν τὰ δόγματα τῆς ὀρθῆς πίστης κι ἔπεσαν σὲ σύγχυση οἱ θεσμοὶ τῆς Ἐκκλησίας.  Κι οἱ φίλαρχοι, ποὺ δὲν φοβοῦνται τὸν Κύριο, πηδοῦν καὶ κυριεύουν τὶς ἐπισκοπές.  Λοιπόν, φανερὰ πιά, ὁ ἐπισκοπικὸς βαθμὸς προβάλλεται σὰν ἔπαθλο τῆς ἀσέβειας, ἔτσι ποὺ ὅποιος ξεστόμισε τὶς πιὸ φοβερὲς βλαστήμιες ἀπέναντι τῆς ἀλήθειας, νὰ εἶναι προτιμότερος γιὰ ἐπίσκοπος τοῦ λαοῦ…» (…) (Μέγας Βασίλειος, Επιστολὴ 92, πρὸς Ἰταλοὺς καὶ Γάλλους) 

Ο μεγάλος πατήρ δεν τόλμησε να αμφισβητήσει το παραμικρό των λαλησάντων το Άγιον Πνεύμα, αυτός του οποίου μετέπειτα Οικουμενικές Σύνοδοι επεκύρωσαν ως θεόπνευστα τα ρήματά του!  Τί μεγαλείο! 

Ατράνταχτη πεποίθησις των Αγίων Πατέρων ειναι ότι όσα δεν είναι εκ Θεού είναι εκ του πονηρού, άρα είναι ψευδή, αντιβαίνοντα την Άνωθεν Αλήθειαν.  Ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς αναρωτιέται : 

«Πώς είναι δυνατόν να γίνεται σεβαστό το ψέμα; Το να σέβεσαι όλες τις πεποιθήσεις σημαίνει να εξισώνεις όλες τις πεποιθήσεις. Ώ εσείς, εξισωτές του άσπρου και του μαύρου, του στρογγυλού και του αιχμηρού, που μόνο την εξομοίωση των πάντων απολαμβάνετε, το “ίσιωμα”, την ισοπέδωση όλων…!  Άλλο η συμφιλίωσις των ανθρώπων, και άλλο η συμφιλίωση των θρησκειών» 

Ας δούμε όμως απόψεις Αγίων για τις απόψεις των αιρετικών, τις “κουρελούδες του διαβόλου”, όπως τις ονόμασεν ο Όσιος Παϊσιος : 

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς : «Ο Οικουμενισμός είναι κοινόν όνομα δια τους ψευδοχριστιανισμούς, δια τας ψευδοεκκλησίας της Δυτικής Ευρώπης. Μέσα του βρίσκεται η καρδιά όλων των ευρωπαϊκών ουμανισμών, με επικεφαλής τον Παπισμόν. Όλοι δε αυτοί οι ψευδοχριστιανισμοί, όλαι αι ψευδοεκκλησίαι, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία αίρεσις παραπλεύρως εις την άλλην αίρεσιν. Το κοινό ευαγγελικό όνομά των είναι παναίρεσις. Διατί; Διότι εις το διάστημα της ιστορίας αι διάφοροι αιρέσεις ηρνούντο ή παρεμόρφωνον ιδιώματά τινα του Θεανθρώπου και Κυρίου Ιησού, αι δε ευρωπαϊκαι αύται αιρέσεις απομακρύνουν ολόκληρον τον Θεάνθρωπον και εις την θέσιν του τοποθετούν τον Ευρωπαίον άνθρωπον. Εδώ δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ του Παπισμού, Προτεσταντισμού και άλλων αιρέσεων ων το όνομα λεγεών». 

Όσιος Σωφρόνιος του Essex : «Η ένωση των Εκκλησιών» είναι δύσκολη έως αδύνατη. Όσοι ομιλούν για «ένωση Εκκλησιών» δεν γνωρίζουν ούτε το βάθος της αιρέσεως των ετεροδόξων ούτε το ύψος της Ορθοδοξίας». 

Όσιος Πορφύριος : «Οἱ διαθέσεις τοῦ Πάπα ἀνέκαθεν ἦταν νά ὑποτάξη τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί θά ἔλθη ἡμέρα, πού ὁ διάλογος θά ματαιωθῆ· τίποτε δέν πρόκειται νά γίνη· ἄλλωστε τούς Οὐνίτες, αὐτό τόν δούρειο ἵππο, εἶναι φῶς φανάρι ὅτι τούς ἐνδιαφέρει νά ἀναγνωρίσουν οἱ Ὀρθόδοξοι κεφαλήν τόν Πάπα καί τίποτε περισσότερο». 

Όσιος Αμφιλόχιος Μακρής : «Ο Χριστός, παιδιά μου, ἴδρυσε μία ἐκκλησία, τήν ᾽Εκκλησία μας, τήν ᾽Ορθοδοξία μας. Μόνο αὐτή κρατάει ἀνόθευτη καί ἀκέραια τή διδασκαλία Του. ῞Ολοι οἱ ἄλλοι κάτι πρόσθεσαν ἤ κάτι ἀφαίρεσαν, γι᾽ αὐτό εἶναι σχισματικοί ἤ αἰρετικοί. Πάντως οἱ παπικοί θέλουν μέ κάθε τρόπο νά μᾶς ὑποτάξουν καί νά μᾶς ἀφομοιώσουν. Τό τί ὑπέφεραν οἱ ᾽Ορθόδοξοι ῞Ελληνες κατά τήν κατοχή τῶν Δωδεκανήσων ὄχι μόνον ἀπό τούς ᾽Ιταλούς στρατιῶτες ἀλλά καί ἀπό τούς ᾽Ιταλούς μισιονάριους πού εἶχαν ἔλθει στά Δωδεκάνησα γιά νά μᾶς παρασύρουν στόν παπισμό˙ χρειάζεται πολλή προσοχή καί προσευχή ἐκ μέρους μας. Δέν πρέπει ὅμως νά ξεχνοῦμε ὅτι τό σκάφος τῆς ᾽Εκκλησία μας δέν τό κυβερνοῦν ἄνθρωποι ἀλλά αὐτός ὁ ἴδιος Χριστός». 

Και τώρα απευθυνόμενος προς τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως : 

Πατριάρχη, 

πώς διαλαλείς όλα αυτά που διαλαλείς περί κοινού εορτασμού Αναστάσεως και κοινού ποτηρίου;  Αυτά απαγορεύονται από τους Θεοφόρους πατέρες της Α’Οικουμενικής Συνόδου.  Σου τα είπε το Άγιον Πνεύμα ή το αΓριον Πνεύμα;  Διότι από όσα λένε οι Άγιοί μας, όποιος κ@λοτρίβεται ολημερίς και ολονυκτίς με τους ετεροδόξους (δηλαδή τους πιστεύοντες στον σατανά … έτσι; μην ξεχνιόμαστε…) είναι πνευματικά μολυσμένος και καταντά βδέλυγμα. 

Μήπως αγνοείς νηπιακές ορθόδοξες γνώσεις Άνωθεν παραδοθείσες; 

Αναρωτιέμαι πως κατέχεις θέσιν κορυφαίου κατηχητού. 

Ο Όσιος Παϊσιος είπε ότι και Πατριάρχης να είσαι, αν δεν εξομολογείσαι δεν σώζεσαι!  Εσύ εξομολογείσαι;  Ο Όσιος είπε επίσης ότι η Εκκλησία δεν είναι ιδιοκτησία του κάθε επισκόπου να την κάνει ό,τι θέλει.  Από όσα βλέπω, όλοι σας σχεδόν οι ιεράρχες, οικειοποιείστε σαν ιεραρχία τον τίτλον της Εκκλησίας και σιωπηρώς υπεξαιρείτε από την Κεφαλήν (Ιησούν Χριστόν) την εξουσία Του επ’ αυτής, αγνοούντες Αυτόν συστηματικώς, λαμβάνοντες αποφάσεις για το ποίμνιον, χωρίς κανείς να σας δίνει το δικαίωμα.  Είσαστε ίσοι με τον οποιονδήποτε πιστόν, όσο ανάξιος και αν είναι. 

Ανέφερες ότι είναι “σκάνδαλον” το να μην γίνεται κοινός εορτασμός της Αναστάσεως.  Το “σκάνδαλο” να το πεις στον πάπα, που είναι ο κύριος και αποκλειστικός υπεύθυνος του “σκανδάλου”.  Με το να συζητάς περί ενώσεως και “να τα βρούν” οι δυο Εκκλησίες (Μία είναι η Εκκλησία, μην το αγνοείς), υπονοών ότι κάπου στη μέση θα βρεθεί η Αλήθεια, απλώς αυτοπροσδιορίζεσαι ως “ανορθόδοξος” και υβρίζεις το πλήρωμα της Εκκλησίας ως “ανορθόδοξον”, ως μη κατέχων την Αλήθεια.  Δηλαδή τόσον καιρόν μας ενέπαιζες φέρων τον τίτλον τους Ορθοδόξου Πατριάρχου;  Τα σκέφθηκες αυτά ή διαρκώς σου ξεφεύγουν;  Όταν ύβρισες τους “αγίους” απελευθερωτές του 1821 ως “ξεβράκωτους, που διέκοψαν την ειρηνική συνύπαρξιν δύο λαών” (http://www.press-gr.com/2010/02/blog-post_607.html https://opaidagogos.blogspot.com/2017/03/1821.html ), αναλογίσθηκες μήπως ύβρισες και τους Αποστόλους, που τους “μεταποίησεν” ο Χριστός από “αγραμμάτους ψαράδες”.  Γιατί οι αγωνιστές του 1821 σίγουρα ομολόγησαν Χριστόν πολύ περισσότερο από εσένα και θαυματούργησαν ανασταίνοντας ένα 400 ετών κεκοιμημένο Γένος!  Εσύ θαυματούργησες ποτέ;  Αυτές οι δηλώσεις “ενώπιόν μας εισίν δια παντός” αν δεν μετανοήσεις ή διαψεύσεις. 

Να θυμηθούμε το χάος που δημιούργησες στην Ουκρανία με την εισπήδησιν εντός άλλης Ορθοδόξου Εκκλησίας και τις συνεπακολούθους διώξεις της μαρτυρικής Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας;  Να θυμηθούμε ότι έστειλες το πνευματικό πρωτοπαλλήκαρό σου επίσκοπον Περγάμου (τον αρνητή του ορθοδόξου βαπτίσματος) στο Σαμπεζύ το 2015 (προ Κολυμπαρίου), για να αλλοιώσει στα “μουλωχτά” την Αγία Γραφή, σε όσα έχουν σχέσιν με τους αρσενοκοίτες. Θυμίζω «…ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου…».  Μήπως αγνοείς ότι ο Χριστός σε έχρισε διάκονόν του και όχι νομοθέτη; 

Να θυμηθούμε την παρουσία σου στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και τις συμπροσευχές με όλα τα παραμαζώματα του διαβόλου, ακόμα και την “εκκλησία του σατανά”;  Μα με τον ίδιον τον σατανά; 

Αν θέλεις να σε αποκαλούν “σεβασμιώτατον”, γνώριζε ότι ο σεβασμός δεν επιβάλεται αλλά εμ-Πνέεται δια του Αγίου Πνεύματος, το Οποίον «όπου θέλει πνει».  Ο απλός λαός γνωρίζει ότι “τα ράσα δεν κάνουν τον παπά”, ούτε η μίτρα και η ράβδος τον επίσκοπον, συμπληρώνω. 

Άκου λοιπόν : σε ελέγχω και σε κρίνω με το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωσιν βάσει γραπτών του Ιερού Χρυσοστόμου : 

«Τα δημοσίως λεγόμενα και πραττόμενα, δημοσίως να ελέγχονται» (ΕΠΕ, 23,393) και 

«Τό μή κρίνετε, ἵνα μή κριθῇτε, περί βίου ἐστίν, οὐ περί πίστεως» (PG 63,σ.232), συνεχίζει δε για όσους απαξιούν 

«Ὅταν οἱ Θεῖοι νόμοι ὑβρίζονται καί ἐμεῖς διατελοῦμε ἐν σιγῇ καί ἀδιαφορία, τότε, ἡ κόλαση μᾶς περιμένει» και 

«ουδέν ψυχρότερον χριστιανού ετέρους μη σώζοντος», 

Δεν σε απειλώ, δεν θα έρθω να σε συναντήσω αλλά αν σε δω έμπροσθέν μου να ξεστομίζεις τις πλάνες και ύβρεις κατά του Χριστού σχετικά με ενώσεις μετά ετεροδόξων (~σατανιστών), κοινά ποτήρια και κοινούς εορτασμούς θα σου συντρίψω το στόμα, βάσει του παραδείγματος του Αγίου Νικολάου αλλά και των λοιπων 317 ομοφρονούντων Θεοφόρων Πατέρων της Α’Οικουμενικής Συνόδου.  Δεν είναι όμως μόνον αυτοί οι 318 αλλά και ΕΝΑΣ ακόμη Μέγας Άγιος, ο Ιερός Χρυσόστομος (ουρανοτιμημένος προκάτοχός σου στον Οικουμενικόν θρόνον), ο οποίος παραινεί όταν δούμε βλασφημία κατά του Θεού : 

«ράπισον αυτού την όψιν, σύντριψον το στόμα, αγίασον σου την χείρα δια της πληγής…». 

Να ξέρεις θα το πραγματώσω με την βεβαιότητα ότι υπάρχει το Άνωθεν δεδικασμένον της περιπτώσεως του Αγίου Νικολάου, ζητών «πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν». Ένα δεδικασμένον της Ουρανίου Δικαιοσύνης και μάλιστα ταχυτάτης : απόδοσις δικαιοσύνης εντός ωρών! 

Σε προτρέπω λοιπόν να μετανοήσεις γιατί 318 και ΕΝΑΣ με προτρέπουν να σου συντρίψω το στόμα! 

Αυτοί οι 318+1 δεν είναι τυχαίοι αλλά παρεστηκότες του Θρόνου του Χριστού. 

Σύνελθε και μετανόησε, προτού γίνει η Εκκλησία που εκπροσωπείς ένα ατελείωτο ριγκ (https://dimpenews.com/2024/04/03/σημεία-των-καιρών-άγριο-ξύλο-σ-εκκλησ/  – Σημεία των Καιρών: Άγριο ξύλο σ’ εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη! Αρχιμανδρίτης και Μητροπολίτης πρωτοκλασάτοι του Φαναρίου έλυσαν τις διαφορές τους εντός ναού! Γροθιές και ανταλλαγή ύβρεων στην τουρκική!), όπως ισοπεδώθηκε η μαρτυρική Ουκρανική Ορθόδοξος Εκκλησία! 

CyanUranus 

 

υγ—Δεν είμαι ούτε ιερωμένος, ούτε θεολόγος, απλώς κάποιος που προσπαθεί να είναι πιστός και αναρωτιέμαι : 

Που πήγαν όλοι οι θεολογικώς μορφωμένοι;  Μήπως παρεμορφώθησαν;  Γιατί μιλούν ελάχιστοι από αυτούς;  Γιατί δέχονται την κάθε “διαβολιά” του όποιου ιεράρχη;  Γιατί καταντούν πνευματικοί δούλοι και υποτελείς του σατανά, δεχόμενοι το ψεύδος;  Όπως αντιστοίχως κατήντησε ο έλληνας σωματικό δουλάκι της κρατικής εξουσίας;  «Γιατί τα’σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά»;  Πού είναι ο ανδρισμός (ακόμα και των γυναικών).  Μήπως εκεί οφείλεται η επέλασις των ΛΟΑΤΚΙσμένων;  Μήπως διακατέχονται από ΛΟΑΤΚΙσμένο πνεύμα;  Μήπως;;; 

O tempora o mores!  ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ, ΔΕΝ ΕΧΟΜΕΝ ΗΜΕΡΑΣ… 

ΠΗΓΗ

Παρόμοια άρθρα

logo white