Σαβ, Μάι 18, 2024

BAS_4 : 13 Απρίλη – Η επέτειος του αρχιβλάσφημου προδοτάρχη

BAS_4 : 13 Απρίλη – Η επέτειος του αρχιβλάσφημου προδοτάρχη

Η σημερινή αγραμματοσύνη των περισσοτέρων, ακόμα και γεροντότερων που τα διδάχτηκαν στα σχολειά, κάνει την σημερινή ημέρα να περνάει χωρίς καμμιά μνήμη της

ημέρας, που κατά τον sir Steven Runciman, τον κορυφαίο βυζαντινολόγο ιστορικό, υπήρξε η μεγαλυτέρα πολιτιστική καταστροφή όλων των αιώνων επί γης. 

Ήταν η 13η Απρίλη του 1204, που τα δαιμονισμένα στρατά του πάπα (αυτουνού που αργότερα ο μέγας Άγιος Πατροκοσμάς είπε να καταριόμαστε), άλωσαν την Κωνσταντινούπολιν, την Βασιλίδα πόλη των πόλεων, την πρωτεύουσα της Ρωμανίας και του Ελληνισμού.  Οι δήθεν σταυροφόροι (σημ. ο μόνος πραγματικός Σταυροφόρος υπήρξε ο Βασιλεύς Ηράκλειος και μόνοι Σταυροφόροι τα στρατεύματά του) της δήθεν Δ’Σταυροφορίας, με ξεκάθαρα “φούστικο” τρόπο (όπως και μέχρι σήμερα οι απόγονοί τους) κατέλαβαν την Πόλιν και λεηλατώντας και καταστρέφοντας αυτήν με ξεκάθαρα βαρβαρικό τρόπο. 

Ας δούμε τι έγραψε ο μακαριστός π.Γεώργιος Μεταλληνός, καθηγητής του ΕΚΠΑ : 

«Η άλωση της Πόλης και οι φρικαλεότητες των Λατίνων κατά την Δ’ Σταυροφορία το 1204, είναι μια μαύρη σελίδα στην ιστορία της Ρωμανίας …Ἂν ἡ 29η Μαΐου εἶναι ἡμέρα πένθους γιὰ τὸν Ἑλληνισμό, διότι φέρνει στὴ μνήμη μας τὴν ἅλωση τῆς Πόλης ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς τὸ 1453, ἄλλο τόσο ἀποφρὰς εἶναι γιὰ τὸ Γένος μας καὶ ἡ 13η Ἀπριλίου, διότι κατ᾿ αὐτὴν ἔπεσε ἡ Πόλη τὸ 1204 στοὺς Φράγκους. Τὸ δεύτερο γεγονὸς δὲν ὑστερεῖ καθόλου σὲ σημασία καὶ συνέπειες ἔναντι τοῦ πρώτου. Αὐτὴ εἶναι σήμερα ἡ κοινὴ διαπίστωση τῆς ἱστορικῆς ἔρευνας. Ἀπὸ τὸ 1204 ἡ Πόλη, καὶ σύνολη ἡ Αὐτοκρατορία τῆς Νέας Ῥώμης, δὲν μπόρεσε νὰ ξαναβρεῖ τὴν πρώτη της δύναμη. Τὸ φραγκικὸ χτύπημα ἐναντίον της ἦταν τόσο δυνατό, ποὺ ἔκτοτε ἡ Κωνσταντινούπολη ἦταν «μία πόλη καταδικασμένη νὰ χαθεῖ»… 

Δεν ήταν τυχαία η τραγικὴ ἱστορικὴ ἐπιλογὴ τοῦ Ῥωμαίικου, ποὺ ἐκφράσθηκε μὲ τὸν γνωστὸ ἐκεῖνο λόγο «κρεῖττον (…) φακιόλιον (…) Τούρκων ἢ (παρὰ) καλύπτρα λατινική», ὑποστασιώνεται στὰ 1204, ὅταν πλέον ἀποκαλύπτονται ἀδιάστατα οἱ διαθέσεις τῆς Φραγκιᾶς ἔναντι τῆς Ῥωμαίικης Ἀνατολῆς (σημ. αυτή η φράση που οι σημερινοί τραγικά απαίδευτοι και αστοιχείωτοι ειρωνεύονται – αυτοί που τότε βίωσαν την φρίκη κάτι ήξεραν περισσότερο από μας)». 

Αλλά ας δούμε για ποιές αγριότητες μιλάμε, όταν η Κωνσταντινούπολις δεν ήταν ο εχθρός των Λατίνων, αλλά ο σύμμαχος, που δέχθηκε να τους φιλοξενήσει για τους σκοπούς τους, όπως σήμερα το γκούβερνο της Νέας Διαστροφής του Κυριακούλη εντελώς δουλοπρεπώς φέρεται απέναντι στους απογόνους των φράγκων : 

«Ἡ συμπεριφορὰ τῶν σταυροφόρων ἀπεκάλυψε στοὺς ἀνατολικοὺς τὴν φραγκικὴ Δύση, ἑκατὸν πενήντα χρόνια μετὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸ σχίσμα. ΄Ἔγιναν ἀπὸ τοὺς Φράγκους ἀκατονόμαστες πράξεις ἀγριότητας καὶ θηριωδίας. Φόνευαν ἀδιάκριτα γέροντες, γυναῖκες καὶ παιδιά. Λεηλατοῦν καὶ διαρπάζουν τὸν πλοῦτο τῆς «βασίλισσας τῶν πόλεων τοῦ κόσμου». Στὴ διανομὴ τῶν λαφύρων μετέσχε, κατὰ συμφωνία καὶ ὁ Πάπας. Τὸ χειρότερο: πυρπόλησαν τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς Πόλης καὶ ἐξανδραπόδισαν ἕνα τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ της. Σ᾿ αὐτὰ πρέπει νὰ προστεθοῦν οἱ βιασμοὶ τῶν γυναικῶν καὶ τὰ ἄλλα κακουργήματα. Μόνο τὴν πρώτη μέρα φονεύθηκαν 7.000 κάτοικοι τῆς Πόλης. Ἰδιαιτέρως δὲ στόχος τῆς θηριωδίας ἦταν ὁ Κλῆρος. Ἐπίσκοποι καὶ ἄλλοι κληρικοὶ ὑπέστησαν φοβερὰ βασανιστήρια καὶ κατασφάζονταν μὲ πρωτοφανῆ μανία. Ὁ Πατριάρχης μόλις μπόρεσε ξυπόλητος καὶ γυμνὸς νὰ περάσει στὴν ἀπέναντι ἀκτή. 

Ἡ Κωνσταντινούπολη ἀπογυμνώθηκε ἀπὸ τοὺς θησαυρούς της. Ἐσυλήθηκαν οἱ ναοὶ καὶ αὐτὴ ἡ Ἁγία Σοφία, μάλιστα μέσα σὲ σκηνὲς φρίκης. Στὴ λεηλασία πρωτοστατοῦσε ὁ λατινικὸς κλῆρος. Μέχρι και βιασμοί γυναικών επί της Αγίας Τραπέζης της Αγίας Σοφίας σημειώθηκαν.  Κανεὶς δὲν φανταζόταν ὅτι ἡ Πόλη θὰ ἔκρυβε τόσο ἀνεκτίμητους θησαυρούς. Ἐπὶ πολλὰ χρόνια τὰ δυτικὰ πλοῖα μετέφεραν θησαυροὺς στὴ Δ.Εὐρώπη, ὅπου καὶ σήμερα κοσμοῦν ἐκκλησίες, μουσεῖα καὶ ἰδιωτικὲς συλλογές, π.χ. Ἅγιος Μᾶρκος, Βενετία. ΄Ἕνα μέρος τῶν θησαυρῶν (κυρίως χειρόγραφα) καταστράφηκε. Μέγα μέρος ἀπὸ τοὺς «βυζαντινοὺς» θησαυροὺς τοῦ Ἁγίου Μάρκου ἐκποιήθηκε τὸ 1795 ἀπὸ τὴν Βενετικὴ Δημοκρατία γιὰ πολεμικὲς ἀνάγκες». 

Σήμερα λοιπόν έχουμε τον ξετσίπωτο, βλάσφημο, αρχιαιρετικό Πατριάρχη και τους λοιπούς του συναφιού του, να επιδιώκουν συλλείτουργα “αγαπολογίας” με τους απογόνους του λατινικού κλήρου, που τους κατέσφαξαν.  Το σύνδρομο της πόρνης έναντι του νταβατζή ή κάτι χειρότερο;;; 

Δεν θα ασχοληθώ σήμερα με τα σημερινά χάλια της ιεραρχίας. 

Απλά θυμίζω τον υποτιθέμενο εθνάρχη Καραμάν Αλή (με τα τεράστια φρύδια), που πριν το 1981 και την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ (τότε ΕΟΚ) είπε στους Έλληνες : “θα σας ρίξω στη θάλασσα να μάθετε να κολυμπάτε” και μας έρριξε στα δαιμονισμένα σκυλόψαρα της (υποτίθεται) πολιτιστικής δύσης.  Να καίγεσαι αιώνια στο πυρ το εξώτερο, που είχες το θράσος να ομολογήσεις στο Άγιον Όρος ότι είσαι μασόνος όπως όλοι του συναφιού σου.  “Στα φρύδια μας, στα φρύδια μας“! 

Για να λέμε όμως τα πράγματα με το όνομά τους, η κύρια ευθύνη είναι των Ελλήνων, που απομακρύνθηκαν από την ευλογία του Χριστού και σήμερα δεν είναι απλά απομακρυσμένοι αλλά την αποποιούνται μετά βδελυγμίας!  Αυτό θα το πληρώσουμε ΑΜΕΣΑ! 

Ας σημειωθεί ότι οι δύο φερόμενοι εθνάρχες (Βενιζέλος και Καραμανλής) είναι θαμμένοι εκτός ορθοδόξου νεκροταφείου, ο ένας στη Χαλέπα της Σούδας και ο άλλος στο ίδρυμα, που έχει το όνομά του, στο Ψυχικό.  Να μην ξεχνάμε αυτά τα σημειολογικά. 

Είναι σίγουρο ότι θα ακούσω τα εξ αμάξης από την μητέρα μου. Αμετανόητα φανατική ως τα μπούνια Καραμανληκιά και Μητσοτακηκιά, παρόλα όσα διαπιστώνουμε.  Φίλη η μάνα, ΦΙΛΤΑΤΗ η ΑΛΗΘΕΙΑ (του Χριστού).  Τουλάχιστον κάνω την πολιτική μου μετάνοια και συμφωνώ με τον Καρβέλα, μόνο σε ένα σημείο : ΚΑΙ ΟΙ 300+1 ΤΟΥ ΚΟΠΡΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΟΘΡΟΙ ΜΗΔΕΝΟΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ. 

Καταλάβετέ το, πριν είναι αργά. Δυστυχώς όμως θα το βιώσετε, όταν θα είναι πολύ αργά!!! 

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ Η 13η ΑΠΡΙΛΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΔΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΡΩΜΕΗΚΟΥ! 

 

BAS_4 

ΥΓ – Ξεχάστε λίγο τον πόνο σας > 

https://www.brighteon.com/a07dc992-5a18-41f4-b170-eac4110a5ef5

ΠΗΓΗ

Παρόμοια άρθρα

logo white