Σαβ, Ιουν 22, 2024

Γ.Μ : Ο ἕκτος ἄγγελος….

Γ.Μ : Ο ἕκτος ἄγγελος….

Χαίρεται

Β.Πούτιν προς ΝΑΤΟ: «Δεν θα προλάβετε να ανοιγοκλείσετε τα μάτια σας

Αποκ. 9,13 Καὶ ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισε·

Όταν σάλπιζεί ο έκτος άγγελος ,δίνεται η εντολή λῦσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ Εὐφράτῃ.

Έρχεται η ώρα των λεόντων,των ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΕΚΤΟΞΕΥΤΩΝ αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων ….ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὸς καὶ θεῖον.

Αυτό έχει αποτέλεσμα ἀπὸ τῶν τριῶν πληγῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων, ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ καπνοῦ καὶ τοῦ θείου τοῦ ἐκπορευομένου ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν.

Αποκ. 9,17 καὶ οὕτως εἶδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ ὁράσει καὶ τοὺς καθημένους ἐπ᾿ αὐτῶν, ἔχοντας θώρακας πυρίνους καὶ ὑακινθίνους καὶ θειώδεις· καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων, καὶ ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὸς καὶ θεῖον.

Τα Σόδομα και η καταστροφή τους είναι τύπος που θα επαναληφθεί με την καταστροφή της αμετανόητης δύσης ,της νεας πόρνης Βαβυλώνας ,μέ πῦρ καὶ καπνὸ καὶ θεῖον.

Είναι γιατί η πώρωση των δυτικών έχει γίνει πλέον ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΑ αθεραπευτή και κανένας φόβος δεν την σταματάει από την επερχόμενη καταστροφή

Eίναι γιατί πλέον ο σατανάς ,ο αφέντης που πίστεψαν ,το ΕΙΔΩΛΟ ενός απατηλού Θεού που πίστεψαν και ιδια βούληση πλανήθηκαν . .
Λάτρεψαν ,τον Μπαφομέτ τους έχει πλέον καταλάβει και τους οδηγεί στην καταστροφή τους..

Αυτή η καταστροφή λίγο ή πολύ , θα αγγίξει ,θα φοβίσει ,θα συνταράξει όλους μας, όλον τον κόσμο ,θα είναι κατι που δεν θα έχει ξαναδεί ο κόσμος .

Γεν. 19,24 καὶ Κύριος ἔβρεξεν ἐπὶ Σόδομα καὶ Γόμοῤῥα θεῖον, καὶ πῦρ παρὰ Κυρίου ἐξ οὐρανοῦ

Πῦρ παρὰ Κυρίου ἐξ οὐρανοῦ…..ἐπὶ Σόδομα καὶ Γόμοῤῥα

Έτσι έρχεται η ΠΥΡΗΝΙΚΗ επέμβαση του Θεού ,δηλαδή με ΠΥΡ σε ανύποπτο και αστραπιαίο χρόνο .
Η λέξη ΠΥΡΗΝΙΚΑ περιέχει ως βάση και αρχή είναι συνθετή και περιέχει το ΠΥΡ.

Με δεδομένο ότι τίποτα δεν ειναι τυχαίο ,δεν υπάρχει τύχη ,αλλά τα πάντα εν σοφία εποίησε Αν το ΠΥΡ που έπεσε θα ξανά πέσει ,θα έχει ΛΟΓΟ και ΑΙΤΙΑ θα φέρει πρώτα φόβο ,ΜΕΤΑΝΟΙΑ σε όσους μείνουν πίσω μετά την εκκαθάριση από την ακαθαρσία ,θα δώσει ευκαιρία για μιά νέα αρχή στον κόσμο .

Α Ιω. 5,21 Τεκνία, φυλάξατε ἑαυτοὺς ἀπὸ τῶν εἰδώλων· ἀμήν.

Ο Θεοπνευστός Θεολόγος ,Ευαγγελιστής Ιωάννης ,τελειώνει την πρώτη του συμβουλευτική επιστολή με μία συμβουλή ,ως συμβουλευτικό ΕΠΙΛΟΓΟ .

Αναφέρεται σε εμάς τους Εθνικούς ,παλαιούς και νέους συγχρονούς ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ
Ζούσαμε ,ζούμε και θα ζούμε ,κινούμαστε σε έναν κόσμο πονηρών ΕΙΔΩΛΩΝ που ζητούν την ΠΙΣΤΗ και προσκύνηση μας, για αυτό και ο Ευαγγελιστής το χρησιμοποιεί ως ΕΠΙΛΟΓΟ

Πίσω από τα είδωλα κρύβεται ο απρόσωπος σατανάς ,οι δαίμονες , που εκμεταλλεύονται την όποια αποστασία μας ,άγνοια ,αδιαφορία μας ,που μας καθιστά αφυλαχτούς και μας δένουν ως αφεντικά

Μας πωρώνουν και δεν μπορούμε να ακούσουμε την ακτιστή κλήση του Θεού για Θεραπεία .

Η κατάληξη μας πίσω από τα είδωλα είναι τραγική , ο νούς διαστρέφεται και το παραφύση νοείται πλέον λόγω πώρωσης ως κατά φύση ανεπιστρεπτή και αθεραπευτά .

Ιω. 12,40 τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ πεπώρωκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα μὴ ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσι τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιστραφῶσι, καὶ ἰάσομαι αὐτούς.

Αυτά είπε ο Ησαΐας, όταν σε αποκαλυπτικό όραμα είδε ένδοξο τον Χριστό, να κάθεται εις υψηλόν θρόνο και μίλησε έπειτα για αυτόν.
Τι τυφλώνει ,τι πωρώνει όμως τα μάτια της ψυχής μας και δεν μπορούμε ακόμα και σήμερα να δούμε τον Χριστό ;
Την απάντηση δίνει η Αγία Γραφή ο Λόγος του Θεού στο ίδιο κεφάλαιο

Ηγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ.

Το πρόβλημα…

τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ πεπώρωκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν.

Η πνευματική τυφλότητα ,η πώρωση ,πάγωμα , αδυναμία να διακρίνω ,να ακούσω ,να δώ τον Χριστό
Να δώ τον ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ που είναι ,με ποιόν είναι , σε ποιόν είναι ,μέσα από ποιόν ενεργεί και μιλάει ,να δώ που έχει σκηνώσει .
Γιατί ο Κύριος πρίν την Δευτέρα του ένδοξη ,τρομακτική για τα μάτια μας παρουσία,από ΑΓΑΠΗ ,δεν εμφανίζεται ,αλλά ΜΥΣΤΙΚΑ ψυθιριστά ,ελευθερά ,καλεί σε ΜΕΤΑΝΟΙΑ

Η ρίζα ,το αίτιο του προβλήματος .

Ηγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ.

Την δεδομένη αυτή πνευματική αρρώστια ,την πώρωση του πνευματικού αισθητηρίου μας ,την προκαλεί η ανάγκη μας για ΔΟΞΑ ,για ενέργεια ,για ΘΑΥΜΑΣΜΟ .
Έτσι έρχονται οι δαίμονες πίσω από τα ΕΙΔΩΛΑ κόλακες και μας ξεγελούν με ψευτική FAKE δόξα με κολακίες , μπράβο κλπ μέχρι να μας φυλακίσουν .

Ο δυνατός χαρακτηρας γίνεται ΕΙΔΩΛΟ , ο αδύναμος χαρακτήρας ΚΟΛΑΚΑΣ των ειδώλων που θέλει να ρίξει τον δυνατό και να πάρει την Θέση του ,όπως οι δαίμονες ανταγωνίζονται μεταξύ τους .
Και οι δύο διψούν για ΔΟΞΑ ,για ενέργεια και Ηγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων.
Και οι δύο πάσχουν από την ίδια ασθένεια την ΠΩΡΩΣΗ δεν βλέπουν δεν ακούν τον Θεό Αυτό γιατρεύεται μόνο δια Ιησού Χριστού εν Αγίω Πνευματί με την Θέληση του ανθρώπου.
Λουκ. 18,42 καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε.

Πρίν την ολοκληρωτική καταστροφή της Ιερουσαλήμ ,των Ιεροσολύμων ,από τους Ρωμαίους ,το 70 μΧ ,όπως είχαν προαναγγέίλει οι προφήτες ,αλλά και ο Κύριος .
Καταστροφή όπου δεν υπήρχαν άλλα ξύλα για να σταυρώσουν τους Εβραίους , οι μάνες έφαγαν τα παιδιά τους κ.α τρομερά ,η πείνα και η δίψα τους κατέφαγε δεν έμεινε λίθος επί λίθου
τρομερή καταστροφή όπως την περιγράφουν οι ιστορικοί της εποχής .
Πρίν από αυτή την καταστροφή με Θεία Φώτιση αυτοί που πίστεψαν στον Χριστό ,που δεν έπαθαν ΠΩΡΩΣΗ ΑΝΑΒΛΕΨΑΝ λογω της ΠΙΣΤΗΣ τους , πρόλαβαν και βγήκαν από τα τείχη ,τις πύλες πριν κλείσουν.

Η δύση πέθανε…

Η Ευρώπη ,η δύση έχει μάλλον φτάσει σε οριακό σημείο ΠΩΡΩΣΗΣ ,δεν καταλαβαίνει τίποτα Δεν ακούει ,δεν βλέπει ,δεν δέχεται καμία νουθεσία , με πονηρία προσπαθεί να μεταστρέψει κάθε Ορθόδοξο λαό ,κάθε λαό και Εθνος ,να διαβάλλει κάθε ήθος ,δεν κρατάει καμία υπόσχεση εναντί στην Ρωσία και σε κάθε διάλογο ,εδώ και δεκαετίες .

Θέλει να υποτάξει τους πάντες στην ακαθαρσία ,δεν αποδέχεται την ήττα ,την υποχώρηση λογω δαιμονικής έπαρσης ,αλαζονείας .

Γεν. 19,9 εἶπαν δὲ αὐτῷ· ἀπόστα ἐκεῖ. εἰσῆλθες παροικεῖν· μὴ καὶ κρίσιν κρίνειν; νῦν οὖν σὲ κακώσωμεν μᾶλλον ἢ ἐκείνους. καὶ παρεβιάζοντο τὸν ἄνδρα τὸν Λὼτ σφόδρα. καὶ ἤγγισαν συντρίψαι τὴν θύραν.

Εκείνοι εξηγριωμένοι ειπόν εις αυτόν· “παραμέρισε από εκεί και φύγε· ήλθες από άλλην χώραν και μένεις σαν ξένος μαζή μας. Μηπως θέλεις να γίνης και δικαστής μας; Λοιπόν τώρα θα κακοποιήσωμεν περισσότερον εσέ παρά εκείνους”. Ωρμησαν εξηγριωμένοι και εχειροδίκουν εναντίον του Λωτ, τον απωθούσαν βιαίως και επλησίασαν δια να συντρίψουν την θύραν.

Όπως όταν επισκέφτηκαν οι άγγελοι Κυρίου τον Λώτ και την οικογένεια του , για να τους σώσουν .

Οι Σοδομίτες δεν άκουγαν τίποτα. παρά μόνο ήθελαν να ικανοποιήσουν τα πάθη τους , η ΠΩΡΩΣΗ τους ήταν ολοκληρωτική και αθεραπευτή .

Έτσι έγιναν επιθετικοί ενάντια στον Λωτ που τους προσέφερε ακόμα και τις κόρες του .

Η δύση είναι το αντίγραφο του προτύπου των ομοφυλοφίλων Σοδομιτών και κτηνοβατών της Γομμόρας ,είναι οι πνευματικοί απόγονοι τους .

Σοδομίτες και εκ Γομμόρρας ,που έχουν υποστεί αθεραπευτή πώρωση και θέλουν να γίνουν όλοι σαν αυτους ,μόνο τότε βρίσκουν μιά πρόσκαιρη ανάπαυση .

Γεν. 19,24 καὶ Κύριος ἔβρεξεν ἐπὶ Σόδομα καὶ Γόμοῤῥα θεῖον, καὶ πῦρ παρὰ Κυρίου ἐξ οὐρανοῦ

Βλέπουμε την ΔΥΣΗ τους διεστραμμένους κρυφούς σατανιστές ,μασόνους της λέσχης και των απανταχού στοών ΣΟΔΟΜΙΤΕΣ ,

Βλέπουμε το ΝΑΤΟ που την αντιπροσωπεύει ,να μην μπορεί πλέον να κρύψει την οργή του ,όπως οι Σοδομίτες στην πόρτα του Λωτ .

Έτσι και οι πωρωμένοι διεστραμμένοι ,oμoφυλόφιλoι ,κτηνoβάτες ,μασόνoι ,πλέον δυτικοί ηγέτες , με πρότυπό και δάσκαλο τους τον διεστραμμένo Σβαμπ…απειλούν την Ρωσσία τον Πούτιν

Δεν βλέπουν το ΠΥΡ και ΘΕΙΟΝ που τους περιμένει αδιαφορούν για τις συνέπειες λόγω πώρωσης .
Αυτό που όμως στο τέλος θα καταφέρουν είναι να πέσει αυτό το θεῖον, καὶ πῦρ παρὰ Κυρίου ἐξ οὐρανοῦ. μιά ακόμη φορά μέσα στην ανθωπινη ιστορία για να καθαρίσει τον κόσμο και να μας δώσει μια νέα τελευταία ευκαιρία ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ .

Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας

Γ.Μ

ΠΗΓΗ

Παρόμοια άρθρα

logo white